Andrew Bailey voorzichtig over rente tot ‘overwinning’ prijsstijging | Politiek | Nieuws


Andrew Bailey beweerde dat het te vroeg was om te zeggen dat de inflatie verslagen is, en te vroeg om over renteverlagingen te praten.

Vorige week lieten de inflatiecijfers zien dat een groep goederen en diensten in de loop van het jaar tot eind oktober in prijs met ongeveer 4,6% was gestegen, wat erop wijst dat de doelstelling van de premier om de inflatie te halveren is bereikt.

De waarde was de laagste in twee jaar.

De Bank of England heeft de afgelopen twee jaar de rente verhoogd in een poging de inflatie onder controle te krijgen.

De heer Bailey zei: “Hoewel de vorige week gepubliceerde inflatiegegevens voor oktober welkom nieuws waren, is het nog te vroeg om een ​​overwinning te noemen.

“De inflatie blijft te hoog en we moeten ervoor zorgen dat we de inflatiedoelstelling van 2% terugdringen.”

De heer Bailey zei dat de rentetarieven van de Bank of England momenteel “restrictief” zijn, wat betekent dat ze helpen de inflatie terug te dringen.

Hij vervolgde: “Als we dit standpunt lang genoeg volhouden, zullen we de inflatie uit het systeem drukken.

“Dat is wat wij zullen doen.”

Dit zou kunnen betekenen dat de rente opnieuw moet worden verhoogd als de inflatie hardnekkiger blijkt te zijn, aldus Bailey.

Hij voegde eraan toe dat de rentetarieven “nog geruime tijd” restrictief zouden moeten zijn.

De heer Bailey benadrukte: “Laat ik heel duidelijk zijn: het is veel te vroeg om aan renteverlagingen te denken.”Source link