De Japanse loonstijging maakt de weg vrij voor het vertrek van de BoJ en stimuleert de inflatiestrijd


Japan maakt zich op voor het tweede achtereenvolgende jaar van aanzienlijke loonstijgingen, wat een kans biedt voor de Bank of Japan (BOJ) om te overwegen een stap terug te doen van een tien jaar durende monetaire stimulering. De substantiële loonsverhogingen die we dit jaar hebben gezien, de grootste in ruim dertig jaar, zullen zich naar verwachting in 2024 voortzetten.

Volgens Reuters wordt deze stap gezien als een cruciale verschuiving weg van deflatie, waarbij grote bedrijven als Suntory Holdings, Meiji Yasuda Life Insurance en Bic Camera plannen aankondigen voor aanzienlijke loonsverhogingen. Takeshi Niinami, CEO van Suntory Holdings, ziet dit als een paradigmaverschuiving en stelt: “Wat er aan de hand is, is een grote paradigmaverschuiving, weg van deflatie en richting inflatie.”

De aanhoudende druk van premier Fumio Kishida op bedrijven om de lonen te verhogen en de gevolgen van de stijgende kosten van levensonderhoud te compenseren, is een drijvende kracht achter deze trend. De opeenvolgende jaarlijkse loonsverhogingen sluiten aan bij Kishida’s inspanningen om robuuste loonsverhogingen te garanderen en economische stagnatie te voorkomen.

Nu de inflatie al ruim een ​​jaar de doelstelling van 2 procent van de BOJ overtreft, staan ​​bedrijven onder ongekende druk om de loongroei op peil te houden. Rengo, de grootste vakbondsfederatie van Japan, eist verdere loonsverhogingen, met plannen om tijdens de komende onderhandelingen om “5 procent of meer” te vragen. UA Zensen, een andere grote vakbond, zal een stijging van 6 procent eisen.

Analisten en economen voorzien een aanhoudende loongroei in 2024, die hoger zal zijn dan de niveaus van dit jaar. Atsushi Takeda, hoofdeconoom bij het Itochu Economic Research Institute, merkt op dat een combinatie van inflatie, een krappe arbeidsmarkt en gezonde bedrijfswinsten zal bijdragen aan het behoud van momentum voor loonstijgingen. Het vermogen van bedrijven om hogere kosten door te berekenen in hun toeleveringsketens ondersteunt deze trend verder. De belangrijkste uitdaging blijft echter om ervoor te zorgen dat de loonstijgingen zich uitstrekken tot kleinere bedrijven en regionale gebieden, zoals benadrukt door een rapport van de BOJ van oktober.

De potentiële voortzetting van de robuuste loongroei biedt premier Kishida een instrument om de economische uitdagingen het hoofd te bieden en de publieke steun weer op te bouwen. De maatregelen van Kishida omvatten subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen voor bedrijven die aanzienlijke loonsverhogingen doorvoeren, waarvan zelfs verliesgevende kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) profiteren.

Deze strategieën zijn erop gericht het MKB te empoweren bij onderhandelingen en een bredere loongroei te stimuleren. Kishida’s oproep aan het bedrijfsleven om de loongroei van dit jaar in 2024 te overtreffen weerspiegelt de urgentie en betrokkenheid bij deze economische agenda.

Voor de Bank of Japan wordt duurzame loongroei een cruciale factor bij het overwegen van een exit uit haar controversiële monetaire stimuleringsmaatregelen. Marktspeculaties suggereren dat de BOJ rond april een einde zou kunnen maken aan de negatieve rentetarieven, in afwachting van verdere duidelijkheid over de lonen. Aanwijzingen kunnen naar voren komen uit de driemaandelijkse tankan-enquête van de BOJ in december en loonbesprekingen tussen grote zakenlobby’s en vakbonden in januari. De ultieme test ligt echter in de vraag of loonstijgingen zich verder uitstrekken dan grote bedrijven en ook kleinere bedrijven en regionale economieën, waardoor een alomvattend en inclusief economisch herstel wordt gegarandeerd.

(Met input van Reuters)Source link