VN-rapport: Klimaat op weg om met bijna 3℃ op te warmen zonder grotere ambitie


LONDEN, 20 november – De huidige emissiebeloften van landen om de klimaatverandering te beperken zouden de wereld nog steeds op het goede spoor zetten om deze eeuw met bijna 3 graden Celsius op te warmen, volgens een vandaag vrijgegeven analyse van de Verenigde Naties.

Het jaarlijkse Emissions Gap-rapport, waarin de beloften van landen om de klimaatverandering aan te pakken worden vergeleken met wat nodig is, constateert dat de wereld te maken krijgt met een opwarming van 2,5 tot 2,9 graden Celsius boven het pre-industriële niveau als regeringen de klimaatactie niet stimuleren.

Bij een opwarming van 3 graden Celsius voorspellen wetenschappers dat de wereld verschillende catastrofale punten kan passeren waar geen terugkeer meer mogelijk is, van het op hol geslagen smelten van de ijskappen tot het uitdrogen van het Amazone-regenwoud.

“De huidige trends jagen onze planeet naar een doodlopende temperatuurstijging van 3 graden”, zegt VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. “De emissiekloof lijkt meer op een emissiekloof.” Wereldleiders komen binnenkort bijeen in Dubai voor de jaarlijkse VN-klimaattop COP28 met als doel de opwarmingsdoelstelling van 1,5 graden Celsius uit het Klimaatakkoord van Parijs levend te houden.

Advertentie

Maar het nieuwe VN-rapport doet weinig af aan de hoop dat dit doel binnen bereik blijft, omdat het constateert dat de uitstoot van broeikasgassen die de planeet opwarmt tegen 2030 met 42 procent moet dalen om de opwarming op 1,5 graden Celsius te houden.

Zelfs in het meest optimistische emissiescenario is de kans om de opwarming nu te beperken tot 1,5 graden Celsius slechts 14 procent, wat bijdraagt ​​aan een groeiende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat suggereert dat het doel dood is.

De mondiale uitstoot van broeikasgassen is tussen 2021 en 2022 met 1,2% gestegen en bereikte een record van 57,4 gigaton kooldioxide-equivalent. In het rapport werden de Nationaal Bepaalde Bijdragen (NDC’s) van landen beoordeeld, die zij elke vijf jaar moeten bijwerken, om te bepalen hoeveel de wereld zou kunnen opwarmen als deze plannen volledig zouden worden uitgevoerd.

Advertentie

Het vergelijkt onvoorwaardelijke beloftes – beloftes zonder verplichtingen die zouden leiden tot een temperatuurstijging van 2,9 graden Celsius – met voorwaardelijke beloftes die de opwarming tot 2,5 graden Celsius zouden beperken.

“Dat is in principe onveranderd vergeleken met het rapport van vorig jaar”, zegt Anne Olhoff, hoofdredacteur van het rapport.

Het verwachte niveau van opwarming ligt iets hoger dan de projecties voor 2022, die vervolgens wezen op een stijging van tussen de 2,4 graden Celsius en 2,6 graden Celsius in 2100, omdat het rapport uit 2023 simulaties op meer klimaatmodellen uitvoerde.

De wereld heeft echter vooruitgang geboekt sinds de Overeenkomst van Parijs in 2015 werd aangenomen. De opwarmingsprojecties op basis van de toenmalige emissies “waren veel hoger dan nu”, aldus Olhoff. – ReutersSource link